Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2012

Směřování evropské ekonomiky zpátky do recese ukončilo krátký cyklus utahování měnové politiky, a to navzdory výrazně záporným reálným sazbám. Po prvním snížení o 25 bp ECB doručila podle očekávání dalších 0,25 %, přestože se na trhu spekulovalo i 0,5% snížení. Vyhrocená situace na dluhopisovém trhu v Evropě i nadále nutí ECB pokračovat v nákupu vystresovaných evropských státních bondů, výnosy v těchto zemích však tomu navzdory zůstávají stále vysoko.
Na dluhopisovém trhu poklesla likvidita a výnosy dluhopisů obecně měly tendenci stagnovat. Na portfoliu se nákupy soustředily na krátké ruské a americké korporátní dluhopisy a dále byla navýšena expozice na bondy s garancí maďarského a chorvatského státu s maturitou do devíti měsíců. Durace Fondu zůstává proti historickému průměru kratší, pod 0,7 roku a v souladu se střednědobým plánem dochází k postupnému omezování podílu cenných papírů denominovaných v americkém dolaru z důvodu vysokých nákladů na jejich měnové zajištění, které souvisí s pokračujícím nedostatkem dolarové likvidity v Evropě. Tím se omezuje prostor pro negativní dopad do NAV/PL Fondu v případě výrazného zhoršení sentimentu na trzích. Investicím do problematických zemí jižního křídla EMU se bude Fond vyhýbat i nadále.