Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2014

Emerging Europe Bond Fund zaměřuje svoje investice do dluhopisových instrumentů rozvíjejících se trhů střední, východní a jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států. Říjen byl pro CEE dluhopisové trhy měsícem relativně velkých změn. CEE dluhopisy výrazně zhodnotily, jejich měny však nevykázaly zásadnější pohyb. Výrazně se propadla hodnota rublu a ruských dluhopisů, kdy působí kombinace klesající ceny ropy a západní sankce. Globální akciové a high-yield trhy prošly v říjnu výraznou korekcí. Výnosy CEE vládních dluhopisů v říjnu klesaly. PL, HU a RO 5Y výnosy poklesly v řádu o 40-60bp. Trhy zůstávají podpořeny expanzivní měnovou politikou ECB (nákup covered bondů a ABS), poměrně nízkými dolarovými sazby a zápornou domácí inflací v mnoha CEE ekonomikách. FED přikročil k očekávanému taperingu nákupů dluhopisů. Během října jsme podstatně strukturu fondu neměnili. Z důvodu zainvestovaní likvidity jsme nakoupili krátké dluhopisy SLOVGB a City of Bucharest. Pozice v ruském rublu zůstávají otevřeny proti EUR, nikoli proti koši měn (EUR a USD), abychom profitovali z posílení USD. Říjnový vývoj na finančních trzích se promítl v pokles NAV fondu o 0,63%. Zhodnocení z titulu růstu cen dluhopisů a naběhlého úroku bylo z velké části eliminováno poklesem cen ruských dluhopisů o 3% MTS a oslabení rublu o 7%. Od počátku roku dosáhl fond zhodnocení ve výši 3,06%. Celková durace stagnovala na 3,77Y při stabilním průměrném ratingu BBB. Zainvestovanost stoupla o více než 3% a dosahovala 96,4%. Dominantní regionální pozice fondu jsou v Rumunsku, následované Ruskem a Polskem.