Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2012

Emerging Europe Fund soustřeďuje investice do rozvíjejících se trhů střední, východní a jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států. Po navýšení zainvestovanosti hned v úvodu roku až k 95 % a výrazném rally došlo ke snížení akciové expozice pod 77 % na konci února. Následného zaostávání regionu za vyspělými trhy bylo v druhé polovině dubna dočasně využito k navýšení zainvestovanosti o 10 %. Zhoršující se obrázek globálního oživení a patová situace v Řecku si však v květnu vyžádaly přehodnocení taktické alokace a plošný výprodej akcií z Fondu. Zainvestovanost poklesla až pod 64 % na historické minimum, což významnou měrou přispělo k ochraně zisků dosažených v průběhu prvních dvou měsíců letošního roku. Teprve až v reakci na výsledek druhých řeckých voleb byly dokoupeny přímé pozice v objemu cca 20 % NAV. Po růstu na výstup z červnového summitu EU a problémech španělských regionů došlo k realizaci zisků odprodejem akcií v objemu přibližně 10 % NAV. S ohledem na vysokou korelaci mezi rizikovou averzí a burzami v regionu zůstane taktická pozice poredukována přinejmenším do doby, než dojde k dalšímu posunu na periferii Evropy, resp. v jednáních okolo evropské fiskální a bankovní unie. Středoevropský CECE EUR index v červenci mírně korigoval o 0,8 % (+7,5 % od začátku roky) a jak burzy v regionu, tak na Balkáně i v Rusku a Turecku nevykázaly v meziměsíčním srovnání výraznější pohyby.