Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2015

Po významnějším (3,5%) posílení v 1. čtvrtletí taženém evropskými akciemi fond již druhým měsícem vykazuje (spolu s americkými akciemi) velmi nízkou míru kolísání se slabým růstovým trendem. Kurzotvorné vlivy na amerických akciových trzích jsou vyvážené - i) pokles ekonomiky během zimních a jarních měsíců v důsledku posílení USD a propadu investic energetického sektoru a ii) slabý růst firemních zisků na negativní straně je kompenzován i) prodloužením období uvolněné měnové politiky (první zvýšení úrokových sazeb lze čekat nejdříve v září) a rekordním objemem nákupu vlastních akcií samotnými firmami na pozitivní straně. Evropské akcie (spolu se státními dluhopisy) zaznamenaly v květnu mírnou korekci v důsledku nárůstu inflačního očekávání po oslabení eura a posílení cen ropy.
V květnu byla aktivita na portfoliu nízká. Realizovali jsme výhradně nákupy akcií s cílem kompenzovat pokles zainvestovanosti související s oslabením dolaru, jakožto měny dvou třetin aktiv fondu. Zainvestovanost vzrostla o 2% na 92% NAV (3% pod neutrální úrovní). Zároveň udržujeme mírné převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru, měřeným poměrovými ukazateli (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.).