Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2014

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce zaznamenaly korekci. Zatímco akcie obchodované v USA poklesly jen několik procent, evropský akciový index Dow Jonex Euro Stoxx poklesl v průběhu měsíce téměř o 5%, neboť případné ekonomické sankce ze strany USA a EU proti Rusku by pravděpodobně vyvolaly odvetné akce ze strany Ruska, které by nepříznivě postihly zejména evropské firmy. V druhé polovině měsíce se geopolitická situace postupně uklidňovala, neboť všechny strany konfliktu se chovaly zdrženlivě – sankce proti Rusku byly pouze symbolické a Rusko zastavilo své geopolitické ambice na Krymu, takže akcie za březen zakončily růstem. Makroekonomická situace (postupné oživení USA a EU) a politiky centrálních bank USA a EU neměly na akciové trhy výraznější vliv.
Aktivita na portfoliu byla soustředěna do závěru měsíce, kdy jsme započali (dokončíme na počátku dubna) rebalancování portfolia na úrovni jednotlivých akcií blíže k neutrální pozici 1,9% NAV na jednotlivou akcii, což znamenalo částečně odprodat akcie nadprůměrným růstem a dokoupit akcie, které zaostaly. Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.).