Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2013

Fond stejně tak jako celý energetický sektor v uplynulém měsíci ztratil, když hlavním důvodem byla reakce kapitálových trhů na blížící se konec uvolněné měnové politiky ze strany americké centrální banky. Nejhůře se vyvíjel sektor rafinerií, které poklesly o téměř 13 % a snížily svou vysoce nadprůměrnou výkonnost, kterou dosahují od začátku roku. K poklesu rafinerií došlo navzdory tomu, že ekonomické prostředí v tomto odvětví je relativně ve velmi dobré kondici – celkové využití rafinerských kapacit v USA dosáhlo na konci měsíce 90,2%, což je nejvyšší hodnota v tomto roce. Hlavním důvodem pro tak velký pokles je tedy s nevětší pravděpodobností korekce ceny po růstu předchozích měsíců a dále pak snaha výboru pro životní prostředí v americkém parlamentu prosadit nižší obsah síry v benzínu, což by mělo za následek nižší zisky rafinerií. Velmi zajímavý byl v tomto měsíci vývoj ropy. Přestože komodity v čele s drahými kovy byly pod velikým prodejním tlakem, ropa, a to jak Brent tak WTI, zůstala výprodejů uchráněna a dokonce vykázala meziměsíční nárůst ceny. Směsná ropa Brent vyrostla o 3% a lehká ropa WTI dokonce o 6% díky čemuž se cenový rozdíl mezi těmito dvěma druhy ropy snížil na 6 dolarů, což je nejnižší úroveň od ledna roku 2011. Podíl akcií ve fondu klesl na hodnotu 90 % NAV.