Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Index globálních Emerging Markets v prosinci ztrácel a dále tak prohloubil letošní podvýkonnost v porovnání s rozvinutými trhy. V podstatě celý tento rok byl ve znamení horší výkonnosti (-5,7% měřeno indexem MSCI EM), když v prvních měsících roku tento region trpěl obavami z tvrdého přistání čínské ekonomiky, která zpomalila svůj růst. Na tento vývoj dále doplácely komoditně orientované ekonomiky, neboť zde byly oprávněné obavy z poklesu cen. Akcie EM také doplatily na odliv investorů, pro které americké a západoevropské akcie nabízely více než zajímavou alternativu. Z hlediska jednotlivých regionů tak byla výkonnost značně rozdílná, nakonec si nejlépe vedla Asie, která v dolarovém vyjádření celý rok zakončila blízko nuly, nejhorším regionem pak byla Latinská Amerika s poklesem o více než 15%. Region střední Evropy pak ztratil nadprůměrných 9%. I když situace v roce 2014 bude i nadále složitá z pohledu zemí EM, měly by ze zrychlujícího se ekonomického růstu v USA a EU profitovat především exportně zaměřené ekonomiky, a to včetně zemí středoevropského regionu. Podíl akcií ve fondu klesl na hodnotu 89% NAV.