Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2013

Hlavní vliv na finanční trhy v minulém měsíci měla centrální banka USA, která oznámila urychlení časového plánu pro omezování nákupů dluhopisů. Korporátní dluhopisy byly zasaženy dvojím vlivem – růstem dlouhodobých bezrizikových sazeb a nárůstem kreditních spreadů, který byl u dluhopisů z Emerging Markets výrazný.
Portfolio fondu bylo na pokles připraveno, průměrná durace (vyjadřující citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a kreditních spreadů) byla na počátku června výrazně podprůměrná v porovnání s minulými roky. Vzhledem k dobrému firemnímu fundamentu (globální defaultní míry jsou výrazně pod dlouhodobým průměrem) jsme během poklesu postupně dokupovali dluhopisy (zejména ruských firem a bank) a navýšili tak zainvestovanost z 88% na 97% NAV a průměrnou duraci z 1,83 na 2,32 (údaje k 27.6.2013), což je nejvyšší hodnota za posledních 12 měsíců. Z regionálního pohledu ve fondu převažují ruské dluhopisy, jejichž podíl jsme během poklesu navýšili o 6% na 46% NAV. Druhou nejvýznamnější pozici tvoří (32% NAV) dluhopisy ze střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy.