Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2013

Korporátní dluhopisy pokračovaly v růstovém trendu až do poloviny měsíce, kdy nastal obrat iniciovaný zveřejněním zápisu ze zasedání centrální banky USA, který ukázal rostoucí počet guvernérů preferujících oproti očekávání dřívější počátek omezování nákupů státních dluhopisů. Následoval pokles akcií a korporátních dluhopisů a růst dlouhodobých úrokových sazeb napříč globálními trhy.
V první polovině měsíce jsme odprodávali dluhopisy s dobou splatnosti 4 a více let, čímž průměrná durace portfolia poklesla z 1,93 na 1,67, což byla oproti minulým rokům výrazně podprůměrná hodnota ilustrující defenzívní nastavení portfolia. Vzhledem k dobrému firemnímu fundamentu (globální defaultní míry jsou na úrovni 2,5%, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%), využijeme korekci k dokupům, čímž navýšíme výnosový potenciál portfolia.
Z regionálního pohledu ve fondu převažují ruské korporátní eurobondy (42% NAV). Nadále významnou pozici (32% NAV) fond drží pozici v dluhopisech střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy.