Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2014

Fond v první polovině února rostl (po poklesu v posledním lednovém měsíci), tažen zejména poklesem výnosů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů USA v souvislosti se zpomalením tamní ekonomiky, jehož příčina se zdá mít hlubší kořeny, než jen mimořádně studená zima. V druhé polovině měsíce fond stagnoval, neboť výše uvedený pozitivní vliv byl odmazán růstem kreditních prémií některých korporátních dluhopisů ruských firem v důsledku komplikací politické situace v Ukrajině.
Zainvestovanost vzrostla o 6% na 89% majetku fondu a průměrná durace byla navýšena z 1,51 na 1,69, což je však stále blízko čtyřletého minima. Nízkou duraci udržujeme s cílem omezení nepříznivého vlivu případného růstu dlouhodobých úrokových sazeb a / nebo růstu kreditních spreadů. Na druhou stranu portfolio je převážené v dluhopisech ratingu BB, neboť firemní fundament je nadále dobrý – např. globální defaultní míry dosáhly v lednu (v porovnání s dlouhodobým průměrem 4,8%) výrazně podprůměrné hodnoty 2,6% a jejich výhled na příštích 12 měsíců je podle ratingové agentury Moody’s rovněž příznivý – očekávaná úroveň je cca 2,5%. Z pohledu regionů nadále preferujeme emitenty z Ruské Federace, Kazachstánu a střední a východní Evropy – včetně některých státních a kvazistátních dluhopisů (např. Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko).