Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2013

Vývoj rizikových aktiv v únoru byl smíšený. Zatímco akcie USA rostly (důsledek pozitivních makročísel a firemních výsledků za 4Q2012), akcie EU oslabily nejprve kvůli poklesu ekonomik (mimo Německa), v závěru měsíce pak v obavách z italských voleb, které skončily patem. Korporátní dluhopisy v průměru mírně vzrostly, ovšem na rozdíl od minulého roku roste důležitost výběru emitentů s pozitivním fundamentem. Globální defaultní míry v prosinci poklesly na 2,5%, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%. Na letošní rok predikuje Moody’s pouze mírný nárůst na 2,7%. Hlavním cílem operací bylo (kromě zainvestování peněžních prostředků nových podílníků) využití slabé korekce na korporátních dluhopisech ke zvýšení zainvestovanosti, a tím i výnosového potenciálu fondu. Nakupovali jsme zejména ruské dluhopisy s kratší splatností. Zainvestovanost vzrostla z 88% na 95% NAV. Průměrná durace pak vzrostla z 1,68 na 1,95, což je mírně podprůměrná hodnota, jež ilustruje defenzívnější strukturu portfolia v porovnání s minulým rokem. Z regionálního pohledu ve fondu převažují ruské korporátní eurobondy (nárůst o 6% na 43% NAV), které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Nadále významnou pozici (38% NAV) fond drží v dluhopisech střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy. Fond meziměsíčně vzrostl o 1,3% (YTD + 1,3%).