Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2013

Korporátní dluhopisy v minulém měsíci výrazně posílily, a to zejména v důsledku dvou událostí - dohody politiků USA o limitu dluhu a investory očekávaným posunem počátku omezování FEDem nákupovaných státních dluhopisů až na březen 2014. Portfolio fondu zůstalo v minulém měsíci bez větších změn, a to: i) z pohledu durace zainvestované v dluhopisech s kratší splatností (průměrná durace je cca 1,81) pro omezení případného nepříznivého vlivu růstu dlouhodobých úrokových sazeb v souvislosti s oživením globálních ekonomik; ii) převážené v dluhopisech neinvestičního ratingu, neboť firemní fundament je nadále dobrý – např. globální defaultní míry a jejich výhled na příštích 12 měsíců jsou svou hodnotou 2,9% výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%. Z pohledu regionů nadále preferujeme emitenty z Ruské Federace, Kazachstánu a střední a východní Evropy – včetně některých státních a kvazistátních dluhopisů (např. Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko). Do budoucna očekáváme, že nabíhající úrokový výnos a další případné snížení kreditních spreadů firem z Emerging Markets převáží případný negativní vliv růstu dlouhodobých úrokových sazeb podobně, jako tomu bylo v letošním roce.