Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2012

Po většinu listopadu klesal, neboť plán řešení dluhové krize představený na říjnovém summitu EU se ukázal jako obtížně realizovatelný, svou velikostí nedostatečný a neřešící strukturální problémy, které ke krizi vedly. Těmi jsou zejména nekonkurenceschopnost jižního křídla EU, chronické deficity státních rozpočtů, jejichž řešení fiskálními úsporami povede k poklesu HDP a ztrátě politické podpory vládám a dále pak odlišné priority jednotlivých států mající za následek pomalé a komplikované hledání konsenzu na úrovni celé EU a nedostatečná podpora ze strany ECB. Z USA přicházely lepší zprávy, zejména pak pozitivní makrodata a silná výsledková sezóna. Korporátní dluhopisy (zejména mimo region EU a mimo finanční sektor) vykázaly určitou odolnost proti poklesu zásluhou dobrého fundamentu firem a států Emerging Markets. V závěru měsíce trhy pokles zkorigovaly následkem koordinované akce centrálních bank pro dodání dolarové likvidity a spekulacím o plánech fiskální unie EU. Aktivita na fondu byla vysoká, v první polovině měsíce převažovaly prodeje s cílem omezit pokles fondu, v druhé polovině měsíce převažovaly nákupy dluhopisů fundamentálně zdravých firem, zejména pak z Ruska, které má podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách, nízké zadluženosti a blížícímu se vstupu do WTO.