Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Kompozitní komoditní indexy se už několik měsíců vyvíjí zcela nezávisle na vývoji akciových trhů. Komodity za prosinec vzrostly zásluhou růstu cen energií v průměru o necelá dvě procenta. Ani to však v meziročním srovnání nezabránilo ztrátě a všechny nejsledovanější komoditní indexy za rok 2013 vykázaly ztrátu v rozmezí 1,2–12,8 % v závislosti především na váze ropné složky. Nejztrátovější byly drahé kovy (cca -30 %), okolo 14 % odepsaly zemědělské komodity a průmyslové kovy a pouze energie si připsaly zásluhou růstu na ropě a americkém zemním plynu asi 5% zisk. V průběhu prosince došlo k odprodeji obilnin a zlata z Fondu a dále ke snížení expozice vůči indexu S&P GSCI, tedy efektivně především vůči ropě. Další snížení pozic v drahých kovech bude následovat v lednu. Fond je podvážený, když jeho zainvestovanost poklesla k 87 % s výhledem k 82 %. Na této úrovni proběhnou realizace nákupních příležitostí.