Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2015

V září pokračovaly akciové trhy ve zvýšené volatilitě, neboť srpnový vývoj (prudký pokles akciových trhů iniciovaných devalvací čínského Juanu) vyvolal mnoho nových nejistot, zejména pak míru vlivu čínské ekonomiky na rozvinuté ekonomiky. Makroekonomická data z Číny pokračovala v negativních překvapeních, což tlačilo akcie z rozvinutých trhů dolů. Samotné čínské akcie se však stabilizovaly po prohlášení tamního ministra financí v tom smyslu, že vláda hodlá podpořit ekonomiku mimo jiné reformováním systému zdanění a zvýšením výdajů na infrastrukturu. Makroekonomická data z USA byla smíšená, přičemž ta negativní brali investoři z té lepší stránky a to že FED odloží první zvýšení úrokových sazeb. FED na zasedání v polovině měsíce zvýšení úrokových sazeb skutečně odložil, ovšem s hlavním zdůvodněním ve smyslu obav z negativních externích vlivů (nikoliv však kvůli slabšímu vývoji ekonomiky USA), což v investorech dále posílilo již od srpna přítomné obavy z citlivosti ekonomiky USA na zpomalení čínské ekonomiky. V druhé polovině měsíce pak americké akciové trhy poklesly o 3%. Korporátní dluhopisy napříč regiony byly v září převážně pod negativním vlivem akciových trhů s výjimkou čínských, které profitovaly z uklidnění tamních akciových trhů a ruských, které profitovaly ze stabilizace cen ropy a příměří na východní Ukrajině. Po nákupech v závěru srpna byl minulý měsíc bez operací. Podíl akcií činí 59% NAV, z toho akcie globálních značek jsou oproti neutrální pozici převážené (53% NAV) a akcie z rozvíjejících se trhů podvážené (6% NAV). Dluhopisová část portfolia představuje 37% NAV, z toho 24% korporátní a 13% (kvazi)státní dluhopisy.