Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Manažer peněz

Sestavte si investiční program podle své vlastní představy.

Určete si sami, kolika procenty v něm mají být zastoupeny jednotlivé fondy.

Manažer peněz za vás zajistí rozposlání zaslaných finančních prostředků do dílčích fondů.

Jelikož Manažer peněz zajišťuje pouze rozposlání finančních prostředků mezi dílčí fondy, tak na svém majetkovém účtu uvidíte investice v dílčích fondech, nikoli v Manažeru peněz. Manažera peněz si můžete nastavit pouze na fondy Generali Investments CEE (české fondy).

Číslo bankovního účtu: 562150000/2700
Měna investičního programu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: vážený průměr Vstupních poplatků Fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Scénáře výkonnosti: MP-FKN
MP-FVD
MP-FKD
MP-FBK
MP-FGZ
MP-FFB
MP-FNE
MP-FNA
MP-FZP
MP-FRE
MP-FZL

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.