Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2012

V srpnu na finančních trzích pokračoval pozitivní sentiment, iniciovaný koncem července guvernéry Nowotnym a Draghim, kteří překvapili trhy příslibem všemožné podpory euru, dokonce pak naznačili možnost bankovní licence pro Evropský stabilizační fond a opětovné spuštění nákupu španělských a italských dluhopisů s cílem snížit jejich úrokovou sazbu. Konkrétní kroky ve prospěch krátkodobých (financování Španělska a Řecka) i střednědobých (bankovní unie) cílů EMU jsou plánovány na září/říjen.
Firemní zprávy byly rovněž poměrně příznivé, globální defaultní sazby zůstaly nízké a firemní zisky USA překonaly očekávání na úrovni zisků, valuace akcií P/E = 14 jsou pod dlouhodobým průměrem. Portfolio fondu je rozloženo do jednotlivých fondů ČP INVEST ve vahách blízkých neutrálnímu názoru na budoucí vývoj finančních trhů. Nově jsme do portfolia pořídily Generali PPF Východoevropský akciový fond. V akciových fondech preferujeme zejména Fond globálních značek a Zlatý fond.