Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2014

V červenci (zejména v posledním týdnu) zaznamenaly rozvinuté akciové trhy mírný pokles vlivem kombinace více nepříznivých událostí (politika centrální banky USA – blíží se konec nákupů dluhopisů centrální bankou, vojenské konflikty na Ukrajině, Blízkém Východě a Iráku), default Argentiny a problémy největší portugalské banky Esprito Santo). Akciové trhy rozvíjejících se trhů v průměru (a přes dvouciferný pokles ruských akcií) vzrostly o 1% taženy oživením Číny za pokračující výrazné podhodnocenosti. V segmentu korporátních dluhopisů bylo klíčovou událostí měsíce uvalení ekonomických sankcí ze strany USA proti ruským firmám s vlastnickým podílem státu, na což tamní dluhopisy reagovaly mnohaprocentním poklesem. Vývoj dluhopisů z jiných regionů byl převážně pozitivní v souladu s příznivým vývojem defaultních sazeb, které svou úrovní 2,2% jsou výrazně pod dlouhodobým průměrem). Komodity převážně poklesly s výjimkou průmyslových kovů tažených oživením Číny.
Aktivita na portfoliu byla nulová, neboť struktura portfolia odpovídá dlouhodobé investiční strategii. Celková zainvestovanost jak akciové, tak dluhopisové složky je v blízkosti neutrální úrovně. Z pohledu jednotlivých fondů jsou výrazně převáženy Fond globálních značek a Fond nových ekonomik (neboť akcie z Emerging Markets po dlouhé době zaostávání opět začaly překonávat rozvinuté trhy a nadále se obchodují s 25% diskontem ukazatele P/E). Naopak výrazně podváženy jsou Zlatý fond a Fond farmacie a biotechnologie, mírně pak Východoevropský akciový fond.