Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2011

Fond v průběhu října odmazal ztráty ze září. Riziková aktiva (akcie, korporátní dluhopisy, komodity) rostla v očekávání koordinované akce k zastavení šíření dluhové krize eurozóny, představené Barossem na počátku měsíce. Po dlouhých a komplikovaných jednáních bylo nakonec dosaženo dohody, jejíž základní body  - odpis 50% řeckého dluhu, leveraging EFSF a rekapitalizace bank, představené na summitu EU v závěru měsíce naplnily očekávání trhu. Z USA rovněž přicházely pozitivnější zprávy a to jak z oblasti makroukazatelů, tak z kvartálních výsledků firem, které na úrovni zisku (+19% yoy) překonaly očekávání analytiků o 6%. Ceny rizikových aktiv se tak posunuly z přeprodaných do překoupených úrovní.  Vzhledem k dobrým firemním ziskům jsou akciové trhy nadále podhodnoceny, což je patrné například z nízké hodnoty ukazatele P/E  (pro akcie USA 12 a pro Emerging Markets 9) . Pro budoucí vývoj bude klíčové: a) rychlost a efektivita  záchranných mechanismů EU a b) v jaké míře se turbulence na trzích promítnou do firemních zisků a reálných makrodat, což bude patrné s odstupem několika měsíců. Pokles akciových trhů na počátku měsíce jsme využili ke zvýšení zainvestovanosti ve Fondu globálních značek (FGZ) a Zlatém fondu (FZL). V závěru měsíce jsme akciovou složku opět ponížili blíže k neutrální úrovni částečným odprodejem FRE a FZL  a rovněž jsme snížili zainvestovanost ve FKD k neutrální pozici 30% NAV. 

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka