Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Akciové trhy v minulém měsíci mírně vzrostly při nízké volatilitě, neboť jak makroekonomická situace (napříč regiony), tak politiky centrálních bank byly bez větších překvapení a firemní výsledky v USA naopak překvapily pozitivně. Z pohledu regionálního členění rostly nejvíce akcie z Emerging Markets (mimo Ruska), naopak Japonsko mírně zaostalo. V sektorovém členění nejvíce posílil ropný a energetický sektor USA, následovaný sektorem nemovitostních firem (USA i EU). Naopak farmaceutické firmy po předchozím růstu zaznamenaly korekci. Vliv poklesu ruských firemních dluhopisů vzhledem k výraznému zastoupení Fondu korporátních dluhopisů odmazal cca 0,3% růstu fondu. Růst akcií však převážil a tak fond meziměsíčně posílil o 0,2%.
V minulém měsíci jsme navýšili podíl ve Fondu nových ekonomik a Konzervativním fondu. Celková zainvestovanost (na úrovni jak akciové, tak dluhopisové složky) se v důsledku vkladů klientů nezměnila a je na neutrální úrovni. Z pohledu jednotlivých fondů jsou výrazně převáženy Fond globálních značek a mírně pak Fond korporátních dluhopisů a Fond nových ekonomik (po dlouhé době zaostávání se akcie z Emerging Markets obchodují s 25% diskontem ukazatele P/E oproti akciím z rozvinutých trhů). Naopak výrazně podváženy jsou Zlatý fond a Fond farmacie a biotechnologie, mírně pak Východoevropský akciový fond.