Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2014

Akcie v průběhu minulého měsíci zaznamenaly korekci v důsledku ukrajinské krize, zejména pak evropské akcie, které v průběhu měsíce poklesly téměř o 5%, neboť případné ekonomické sankce ze strany USA a EU proti Rusku by pravděpodobně vyvolaly odvetné akce ze strany Ruska, které by nepříznivě postihly zejména evropské firmy. V druhé polovině měsíce se geopolitická situace postupně uklidňovala, neboť všechny strany konfliktu se chovaly zdrženlivě – sankce proti Rusku byly pouze symbolické a Rusko zastavilo své geopolitické ambice na Krymu, takže akcie za březen zakončily růstem. Makroekonomická situace (postupné oživení USA a EU a zpomalení Číny) a politiky centrálních bank USA a EU neměly na akciové trhy výraznější vliv. Z dluhopisových trhů nejvíce poklesly ruské firemní dluhopisy, v závěru měsíce však cca 2/3 poklesu odmazaly. Mírný pokles zaznamenaly rovněž státní dluhopisy USA, neboť FED posunul očekávání prvního zvýšení sazeb na 3Q 2015.
Pokles na trzích jsme využili k navýšení pozic ve Fondu korporátních dluhopisů, čímž vzrostla jeho převáženost oproti neutrální úrovni a Východoevropském akciovém fondu, čímž se snížila jeho podváženost. Z pohledu jednotlivých fondů jsou výrazně převáženy FGZ (důvodem je dlouhodobě nadprůměrná výnosnost daná jeho úspěšnou investiční myšlenkou) a FKD, a mírně převážen je FNE (po dlouhé době zaostávání se akcie z Emerging Markets obchodují s 30% diskontem ukazatele P/E oproti akciím z rozvinutých trhů). Naopak výrazně podváženy jsou fondy: FZL, FFB, mírně pak IEEF. Celkový podíl akciové i dluhopisové složky je v závěru měsíce na neutrální úrovni.