Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Fond dosáhl čisté výnosnosti za uplynulý rok ve výši 1,81% (v minulém měsíci beze změny). Hlavní kurzotvornou událostí minulého měsíce bylo neočekávané ohlášení počátku snižování nákupů dluhopisů centrální bankou USA, což spolu se zesílením závazku držet úrokové sazby u nuly po dlouhou dobu (cca 1,5 roku) vedlo k růstu akciových trhů (zejména pak v USA) a poklesu dlouhodobých státních dluhopisů. České státní dluhopisy byly navíc nepříznivě ovlivněny oznámením MF, že plánuje navýšit objem vydaných dluhopisů v příštím roce. Korporátní dluhopisy si vedly smíšeně, v plusu meziměsíčně skončily spíše dluhopisy neinvestičního ratingu s krátkou dobou do splatnosti.
V uplynulém měsíci jsme navyšovali pozice ve FKD, FKN, FGZ, FRE a FNA. Procentní podíl akciových fondů v důsledku navýšení celkového majetku fondu zůstal beze změny na 34,5% NAV, což je 0,5% pod neutrální pozicí. Z pohledu jednotlivých fondů jsou výrazně převáženy FGZ (důvodem je dlouhodobě nadprůměrná výnosnost daná jeho úspěšnou investiční myšlenkou) a FKD, a mírně převážen je FNE (po dlouhé době zaostávání se akcie z Emerging Markets obchodují s 30% diskontem ukazatele P/E oproti akciím z rozvinutých trhů). Naopak výrazně podváženy jsou fondy: FZL, FFB, mírně pak IEEF a FRE.