Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2012

V srpnu na finančních trzích pokračoval pozitivní sentiment, iniciovaný koncem července guvernéry Nowotnym a Draghim, kteří překvapili trhy příslibem všemožné podpory euru, dokonce pak naznačili možnost bankovní licence pro Evropský stabilizační fond a opětovné spuštění nákupu španělských a italských dluhopisů s cílem snížit jejich úrokovou sazbu. Konkrétní kroky ve prospěch krátkodobých (financování Španělska a Řecka) i střednědobých (bankovní unie) cílů EMU jsou plánovány na září/říjen.
Firemní zprávy byly rovněž poměrně příznivé, globální defaultní sazby zůstaly nízké a firemní zisky USA překonaly očekávání na úrovni zisků, valuace akcií P/E = 14 jsou pod dlouhodobým průměrem. Portfolio fondu zůstalo během měsíce bez výraznějších změn, tzn. mírná podinvestovanost v akciových fondech, nově jsme však do portfolia pořídily Generali PPF Východoevropský akciový fond.