Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.8.2015


Minulý měsíc byl bohatý na kurzotvorné události, jejichž vlivy na jednotlivé trhy a aktiva se vzájemně vykompenzovaly, takže majetek fondu na podílový list se meziměsíčně prakticky nezměnil. Hlavní pozitivní událostí byla dohoda Řecka s věřiteli, která podpořila zejména západoevropské akcie (meziměsíčně +4,5%). Růst amerických akcií byl slabší (meziměsíčně + 2%), neboť byl brzděn slabšími firemními výsledky za 2Q v důsledku silného dolaru a dalších faktorů. Naopak akcie z emerging markets poklesly o 6,5% v důsledku pokračujícího propadu čínských akcií a následného poklesu cen komodit. Volatilita korporátních dluhopisů byla nízká, celkově převážily pozitivní faktory (Řecko, nízké defaultní sazby, stabilní situace na východní Ukrajině). Mimo výše uvedené události považujeme za důležitou i dohodu mocností s Iránem o omezení jeho jaderného programu, která výrazně přispěla k nastartování klesajícího trendu na ceně ropy, což představuje pro firemní dluhopisy převážně pozitivní faktor (očekávaný pokles inflace způsobil snížení dlouhodobých úrokových sazeb) ovšem na druhé straně potenciálně nepříznivý faktor pro dluhopisy ze zemí exportující ropu (Rusko, Kazachstán). Minulý měsíc fond profitoval z výrazného podvážení Fondu ropy a energetiky a Zlatého fondu. Naopak převážené fondy (Fond nemovitostních akcií a Fond globálních značek) minulý měsíc posílily. Podvážení ve Fondu farmacie a biotechnologie přispělo k celkové výnosnosti negativně. Počátkem minulého měsíce jsme dále ponížili podíl Fondu ropy a enegetiky o 0,7% na 7% NAV a dále navýšili podíl Fondu globálních značek o 1,3% na 27% NAV. Celkový podíl akciových fondu (kromě 2% NAV ve Zlatém fondu) je 1% nad neutrální pozicí 76% NAV.
.