Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2012

V květnu zaznamenala riziková aktiva výraznější korekci v důsledku kombinace obav z následku případného vystoupení Řecka z EMU, dluhové pasti Španělska a zhoršujícího se makra v EU. Z akciových trhů nejvíce poklesly trhy Emerging markets pod vlivem zpomalení Číny a klesajících cen komodit. Kreditní spready se mírně roztáhly, ruské korporáty byly tentokrát nepříznivě ovlivnění poklesem ropy a oslabením rublu. Státní dluhopisy ČR rostly podobně jako bezrizikové dluhopisy USA a z EU např. Německa, podpořeny zejména očekáváním snížení úrokových sazeb. Globální defaultní sazby mírně vzrostly z 2,4 na 2,6%. Na konci roku očekává Moody's růst na 3,1%, což je však nadále pod dlouhodobým průměrem. Ocenění akciových trhů měřeno ukazatelem P/E je na úrovni 13,5 pro USA, resp. 11,5 pro rozvíjející se trhy, což vzhledem k dlouhodobým průměrům znamená mírnou podhodnocenost.
V dubnu jsme z nových peněžních prostředků podílníků navyšovali investice ve fondech FRE, FGZ a FSM a naopak jsme ponížili investici v FNE. Jako celek je fond nadále podinvestovaný v akciových fondech a převážený na Zlatém fondu.