Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2015

Fond v dubnu posílil o 1% a navýšil letošní výnos na 4,8%. Ekonomický vývoj v dubnu nepřinesl větší překvapení – v EU akceleruje oživení, USA zaznamenaly výrazně zpomalení. Hlavními kurzotvornými (z pohledu akciových trhů) vlivy byly korekce (tzn. oslabení o cca 5%) na dolaru a růst ceny ropy o cca 20%, které společně přispěly k cca 8% růstu akcií z Emerging Markets (reprezentované fondy Fondem nových ekonomik a Východoevropským akciovým fondem ve váze 16% NAV) a energetického sektoru (Fond ropy a energetiky ve váze 9% NAV). Rozvinuté akciové trhy reprezentované zejména Fondem globálních značek (27% NAV) a Fondem nemovitostních akcií (16% NAV) zakončily duben v průměru okolo nuly, když evropské akcie odmazaly většinu dubnového zisku po posílení Eura a americké akcie byly v růstu brzděny slabými kvartálními výsledky. Korporátní dluhopisy pokračovaly v růstu, zejména pak z regionů citlivých na cenu ropy (Rusko, Kazachstán, Brazílie).
V dubnu jsme navýšili podíl Fondu nových ekonomik a Východoevropského akciového fondu (oba dohromady o 3% NAV), čímž celková akciová expozice vzrostla 2% nad neutrální hodnotu 76% NAV. Zlatý fond je nadále výrazně podvážen. Dále jsme navýšili podíl Generali CEE konzervativního fondu o 1,5% na 2% NAV. Podíl v ostatních fondech se v dubnu výrazněji nezměnil.