Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Akciové trhy v minulém měsíci mírně vzrostly při nízké volatilitě, neboť jak makroekonomická situace (napříč regiony), tak politiky centrálních bank byly bez větších překvapení a firemní výsledky v USA naopak překvapily pozitivně. Z pohledu regionálního členění rostly nejvíce akcie z Emerging Markets (mimo Ruska), naopak Japonsko mírně zaostalo. V sektorovém členění nejvíce posílil ropný a energetický sektor USA, následovaný sektorem nemovitostních firem (USA i EU). Naopak farmaceutické firmy po předchozím růstu zaznamenaly korekci. Vliv poklesu ruských firemních dluhopisů na fond byl nízký. V důsledku široké diverzifikace převážily pozitivní vlivy a fond posílil o 1%.
V minulém měsíci jsme navýšili podíl ve Fondu nových ekonomik a Fondu farmacie a biotechnologie, každý o 1% NAV. Celková zainvestovanost (na úrovni jak akciové, tak dluhopisové složky) se v důsledku vkladů klientů nezměnila a je slabě pod neutrální úrovní. Z pohledu jednotlivých fondů jsou nadále výrazně převáženy Fond globálních značek a Smíšený fond. Naopak výrazně podváženy je Zlatý fond a Fond farmacie a biotechnologie, mírně pak Východoevropský akciový fond. Váhy ostatních fondů jsou v blízkosti neutrální úrovně.