Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2013

Akciové trhy USA a EU pokračovaly v divergenci - zatímco akcie USA dále rostly podpořeny slušnými makročísly (zejména pak z nemovitostního trhu), akcie EU v druhé polovině měsíce významně zkorigovaly. Svým vlivem na finanční trhy nejvýznamnější událostí měsíce byla krize kyperského bankovního systému. Tzv. Troika (ECB, EU a MMF) zvolila řešení odlišné od jiných problémových zemí v minulosti, a to daň na depozita nad 100tis EUR a zmrazení vkladů, což vzbudilo v investorech obavy, že podobný způsob řešení bude aplikován v budoucnu. Druhou příčinou poklesu evropských rizikových aktiv je patová politické situace v Itálii, což může vést k odklonu od fiskálních reforem. Poklesly i korporátní dluhopisy, naopak bezrizikové dluhopisy (k nimž investoři řadí i české státní dluhopisy) rostly. Globální defaultní míry v únoru vzrostly na 2,7% (úrověň shodná s predikcí Moody’s na konec 2013), což je nadále výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%.
Během března jsme Fondu globálních značek, zainvestovanost v akciových fondech z 74% na 72% NAV v očekávání korekce na akciových trzích.