Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.12.2013

Minulý měsíc byl z pohledu výkonnosti aktiv smíšený. Rostly zejména akcie USA taženy oživením ekonomiky, což se promítlo zejména do posílení fondů FFB a FGZ. Akcie z Emerging markets klesaly mimo jiné kvůli slabému růstu firemních zisků a poklesu cen komodit, což se promítlo od oslabení fondů FNE a FŽP. Uvolnění geopolitického napětí na blízkém východě (Irán, Sýrie) přispělo k poklesu cen komodit (zejména pak drahých kovů a ropy) a bylo hlavní příčinou poklesu FZL a stagnace FRE. České státní dluhopisy rostly následkem měnové intervence ČNB (pozitivní pro fond FKN). Fond FKD dále rostl v důsledku poklesu kreditních prémií dluhopisů neinvestičního ratingu, ačkoliv většina dolarových dluhopisů delších splatností (včetně korporátních) klesala následkem s oživením ekonomiky USA.
Do portfolia jsme dokoupili zejména akciové fondy (FRE, FNE, FŽP) a Smíšený fond s cílem zainvestování peněžních prostředků nových podílníků. Portfolio je nadále významně převáženo ve Fondu globálních značek, důvodem je dlouhodobě nadprůměrná výnosnost daná jeho úspěšnou investiční myšlenkou. Naopak portfolio je oproti neutrální alokaci podváženo ve Zlatém fondu, Fondu farmacie a biotechnologie a Fondu ropného a energetického průmyslu.