Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce krátkou technickou korekci, iniciovanou komoditním sektorem. Americké akcie v důsledku tamního ekonomického růstu opět překonaly jiné regiony. Akcie z EU oproti americkým v prosinci zaostaly dalších pár procent (za celý rok 2014 přes 7%) v důsledku stagnace ekonomiky, nepříznivých dopadů geopolitické situace na východní Ukrajině/Rusku na evropské firmy a nově vlivem obav z vývoje politické situace v Řecku. Nejvíce poklesly (jak v prosinci, tak za celý rok 2014) akciové trhy z komoditně orientovaných Emerging Markets. Vývoj dluhopisových trhů byl rovněž smíšený, bezrizikové dluhopisy (zejména v EU) pokračovaly v růstu, taženy desinflací a očekáváním navýšení objemů nákupů dluhopisů ze strany ECB. Korporátní dluhopisy napříč regiony zaznamenaly korekci spolu s akciovými trhy, přičemž nejvíce byly postiženy dluhopisy z komoditně orientovaných států. Ruské dluhopisy propadly více než 10%, když propad cen ropy následovaný ruským rublem donutil ruskou centrální banku zvýšit úrokové sazby na 17%.
Na portfoliu jsme realizovali odprodeje napříč portfoliem s cílem pokrýt odkupy podílníků. Celková zainvestovanost v akciových fondech poklesla o 3% na 75% NAV (1% pod neutrální pozicí). Nadále preferujeme Fond globálních značek (27% NAV), který je oproti neutrální pozici 17% NAV výrazně převážen. Naopak oproti neutrální pozici jsou podváženy fondy citlivé na pokles cen komodit (Fond nových ekonomik, Fond ropného a energetického průmyslu, Fond živé planety a zejména pak Zlatý fond). Nově jsme ponížili (o cca 2% na 11% NAV) váhu Fondu nemovitostních akcií v očekávání korekce akciových trhů po výrazném prosincovém růstu.