Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Akciové trhy v minulém měsíci mírně vzrostly při nízké volatilitě, neboť jak makroekonomická situace (napříč regiony), tak politiky centrálních bank byly bez větších překvapení a firemní výsledky v USA naopak překvapily pozitivně. Z pohledu regionálního členění rostly nejvíce akcie z Emerging Markets (mimo Ruska), naopak Japonsko mírně zaostalo. Firemní i státní dluhopisy (s výjimkou Ruska) v průměru rostly vlivem uvolněné politiky centrálních bank, nízké inflace a v případě firemních dluhopisů pak vlivem nízkých defaultních sazeb ilustrujících dobrou finanční situaci firem. Fond meziměsíčně posílil o 0,4%.
V dubnu pokračovalo zainvestování majetku podílníků. Podíl akcií vzrostl z 31% na 34% NAV nákupy několika dalších akcií globálních značek. Segment státních dluhopisů jsme navýšili o 4% na 33% NAV nákupy CZGB/2019 a Citi of Bucharest při současném odprodeji dluhopisu Eurasian development bank. Korporátní dluhopisy jsme navýšili z 22% na 27% NAV nákupy dluhopisů kazašských firem Kazatomprom a Halyk bank + maďarské banky OTP, při současném snížení váhy ruských dluhopisů pod 10% odprodejem dluhopisu Evraz/15. Tím se struktura portfolia přiblížila cílové, která je následující: cca 30% státních a kvazistátních dluhopisů ze střední a východní Evropy, 30% korporátních dluhopisů a 35% akcií (z toho min. 2/3 výběr z akcií obsažených ve fondu globálních značek).