Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2014

Dění na finančních trzích v červnu dominovaly centrální banky. Nejprve počátkem června snížila ECB úroky v eurozóně na nové historické minimum. Tento dlouho očekávaný krok spolu s dodatečnými opatřeními zaměřenými na uvolnění měnové politiky vedl k dalšímu poklesu eurových výnosových křivek. Mírným překvapením pro investory bylo poté vyjádření guvernéra britské centrální banky, který naznačil dřívější než očekávaný růst librových sazeb. V souvislosti s tím se ihned objevily obavy, zda stejný „jestřábí“ tón nezazní na pravidelném zasedání i od představitelky FEDu. Tyto obavy se však nenaplnily a další mírný pokles výnosových křivek se promítl do pokračujícího růstu Fondu, v červnu o 0,36%.
I v minulém měsíci pokračovaly výrazné klientské vklady do Fondu, které společně s prostředky za splacený dluhopis navýšily podíl volné hotovosti ke konci měsíce na 5%. Vzhledem k rekordně nízkým úrokovým sazbám i nízkým rizikovým prémiím budou však výnosy z reinvestovaných prostředků nižší než výnosy maturujících dluhopisů. Durace portfolia byla ke konci června 0,7 roku. Průměrný kreditní rating se pohybuje na rozhraní BBB a BBB-.