Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Prémiový konzervativní fond

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

270.43

Hodnota investiční akcie
k 15.09.2021

Generali Prémiový konzervativní fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového konzervativního fondu?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do pěti pracovních dnů.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte cenné papíry fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Prémiový konzervativní fond
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.8.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 583250000/2700
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BC7GWH52
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,57 %
Manažerský poplatek*

 0,20 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 15.09.2021

Vlastní kapitál na investiční akcii 270,43 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,01 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,09 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,27 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,93 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,32 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,22 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,39 %
Výkonnost fondu za 5 let 2,1 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,42 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,63 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,41 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,9 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,79 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,49 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,23 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,87 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.