Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2014

Během měsíce září se poklesu nevyhnul žádný sektor fondu. Akciové trhy jako celek byly v posledních týdnech pod tlakem rostoucího geopolitického napětí, slabších makroekonomických dat z Číny a Evropy a obav o rychlejší růst sazeb ve Spojených státech. Kumulace těchto negativních vlivů spolu s tím, že se akciové trhy nacházely blízko svých historických, popřípadě lokálních maxim, znamenala poměrně silnou korekci. Ze sektorů obsažených ve fondu si relativně nejlépe vedl sektor odpadového hospodářství, který poklesl o 2 %. Největší propad pak zaznamenaly akcie vodárenských společností se šestiprocentním poklesem a sektor alternativních energií, jehož akcie během měsíce ztratily cca 8 %. Posledně jmenovaný sektor trpěl kromě akciové korekce, která zasáhla všechny trhy, navíc poklesem cen ropy a energetických komodit. Ostatní sektory jako sociálně zodpovědné společnosti se vyvíjely v souladu s vývojem hlavních akciových indexů. Podíl akcií ve fondu vzrostl na hodnotu 92 % NAV.