Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2012

Ačkoliv akciové trhy zažily v prosinci poměrně klidné obchodování, vývoj fondu za celý rok 2011 nepřinesl příliš pozitivní obrázek, neboť ztratil 24 %. Relativně nejlépe na tom byly americké společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím, naopak nejhůře si vedly společnosti zabývající obnovitelnými zdroji a především pak dodavatelé solárních panelů, kteří jako celek za rok 2011 ztratily více než 60%. Navzdory odchodu Německa od výroby elektřiny z jádra a tudíž nutnosti zvýšit podíl obnovitelných zdrojů postihl největší propad právě německé výrobce solárních panelů. Nízká cena panelů a ostrá konkurence z Asie donutila, dokonce některé společnosti vyhlásit bankrot, např. jen v prosinci to byly projektant solárních elektráren Solar Millenium a výrobce modulů Solon. Oba případy ukazují, že světová krize mohutně podporovaného odvětví solární energetiky zasáhla už i zemi, kde boom tohoto oboru v minulém desetiletí začal. V sektoru, který je zcela závislý na státních subvencích, převládla silná nadvýroba, protože poptávka po solárních zařízeních v důsledku snižování státní podpory výrazně klesá. V USA už zkrachovala řada výrobců solárních panelů v čele se známým případem Solyndra. Potíže však začínají mít i výrobci v Číně, jejichž levná produkce ke krizi výrazně přispěla. Podíl akcií ve fondu vzrost o 3,7% a nyní se pohybuje na hodnotě 92,5% NAV.