Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2015

Srpen byl druhým měsícem v historii fondu. V průběhu měsíce byl objem majetku fondu navýšen novými vklady o více než 20% a velikost fondu tak dosáhla celkového objemu cca 65 mil. korun. Fond pokračoval v zainvestovávání volných finančních prostředků. Postupně tak byly do fondu nakoupeny státní dluhopisy Rumunska a Bulharska. Část portfolia státních dluhopisů tak nyní tvoří více než 30% portfolia. Další investice směřovaly do bankovních a korporátních dluhopisů, kde je převaha investic v rozvinutých zemích (Rakousko, USA a Itálie) a zbytek tvoří firemní a bankovní dluhopisy z tzv. rychle se rozvíjejících trhů. Dluhopisová část portfolia tvoří více než 80% z majetku fondu. Průměrný rating portfolia je na úrovni BBB- a celková durace fondu mírně přesahuje 1,55 roku.