Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2014

Emerging Europe Bond Fund zaměřuje svoje investice do dluhopisových instrumentů rozvíjejících se trhů střední, východní a jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států. Září nebylo pro CEE dluhopisové trhy měsícem velkých změn a to přesto, že globální finanční trhy začínají vykazovat vyšší volatilitu. Snížení sazeb ECB, posílení USD o téměř 5% nebo pokles cen ropy na dvouletá minima je doprovázeno zvýšením volatility akciových trhů. Výnosy CEE vládních dluhopisů se však výrazněji nezměnily. Polská křivka poklesla o 10-15bp: Maďarské a rumunské výnosy se pohnuly taktéž pouze velmi omezeně. Dokonce ani rublové výnosy v září nevzrostly, přestože ruská měna oslabila cca o 4,5%. Uvolnění měnové politiky ECB podpořilo CEE měny, které s výjimkou RON mírně apreciovaly. Data zůstávají poměrně slušná, ale je zřejmé, že zhoršování ukazatelů v jádru Evropy dříve či později ovlivní momentum CEE ekonomik. Během září jsme podstatně strukturu fondu neměnili. Pozice v ruském rublu jsme otevřeli proti EUR, nikoli proti koši měn (EUR a USD), abychom profitovali z posílení USD. Zářijový vývoj na finančních trzích se promítl v mírný růst NAV fondu (0,26%). Zhodnocení z titulu růstu cen dluhopisů a naběhlého úroku bylo z velké části eliminováno poklesem cen dluhopisu MTS, které čelí problémům v sesterské firmě Bašněft, a oslabením rublu. Od počátku roku dosáhl fond zhodnocení ve výši 3,69%. Celková durace stagnovala na 3,82Y při stabilním průměrném ratingu BBB. Zainvestovanost se výrazně nezměnila a dosahovala 92,2%. Dominantní regionální pozice fondu jsou v Rumunsku, následované Ruskem a Polskem.