Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2015

Únor byl pro akciové trhy pozitivní. Evropské akciové trhy pokračovaly v prudkém růstu (podpořeném plánovanými nákupy dluhopisů Evropskou centrální bankou, oslabením eura a oživením evropské ekonomiky) a navýšili letošní zisk na 14%. Americké akcie po dvouprocentní ztrátě v lednu vzrostly v únoru o 6%. Akcie z rozvíjejících se trhů po slabém lednu posílily o 3% tažené růstem ropy. Z pohledu jednotlivých sektorů a akciových titulů jsme pozorovali velké rozdíly ve výkonnosti. Například v důsledku posílení USD akcie exportérů z USA spíše klesaly a naopak, anebo nadále zaostával ropný a komoditní sektor. Výběr akciových titulů je tedy velmi důležitý.
Během února byla aktivita na fondu nízká, realizovali jsme několik menších prodejů s cílem kompenzovat růst zainvestovanosti vlivem posilujícího dolaru. Zainvestovanost poklesla z 95% na 94% NAV. Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.).