Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.2.2015

Akciové trhy v průběhu minulého vykázaly zvýšenou volatilitu. Americké akciové trhy poklesly cca 2% z důvodu slabších makročísel a zejména pak kvůli firemním výsledkům za 4Q/2014. Zisky i tržby části exportérů totiž z důvodu silného dolaru zaostaly za očekáváním a rovněž ropný sektor zaznamenal pokles ziskovosti. Naopak evropské akcie posílily téměř 7%, neboť oslabení eura zvýší firemní zisky, pokles cen ropy podpoří stagnující ekonomický růst minimálně o 0,5%. Rozhodnutí Evropské centrální banky navýšit nákupy dluhopisy (nově také státních) na 60 mld. EUR měsíčně rovněž přispělo pozitivně.
V průběhu minulého měsíce jsme plošně odprodávali akcie s cílem zajištění likvidity pro odkupy podílníků a pro udržení zainvestovanosti v blízkosti neutrální hodnoty 95% v situaci posilujícího dolaru, který po přepočtu do eura zainvestovanost zvyšoval. Dále jsme dokončili rebalancování portfolia zohledňující nové složení TOP50 globálních značek, do něhož byly nově zařazeny tituly Axa, Alianz (evropské pojišťovny), Inditex (vlastník značky luxusního oblečení Zara).
Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.).