Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.12.2014

Fond v minulém měsíci výrazně posílil, profitujíce z růstu akcií na rozvinutých trzích a absenci komoditních sektorů v portfoliu. Akciové trhy v průměru posilovaly v důsledku i) akcelerace ekonomiky USA a ii) očekávání dalšího uvolňování měnové politiky v EU prostřednictvím nákupu dluhopisů ECB v příštím roce. Výjimkou byl komoditní sektor, který propadl spolu s cenou ropy poté, co Saúdská Arábie spustila cenovou válku a na zasedání OPEC se zasadila o rozhodnutí nesnížit těžební kvóty. Pokles akcií energetického sektoru a posilování dolaru byly také příčinou zaostávání akcií z Emerging Markets (zejména pak z Ruska) oproti rozvinutým trhům.
Fond vstoupil do listopadu se zainvestovaností 95% (neutral) v akciích, jejichž podíl na majetku fondu v průběhu měsíce postupně (vlivem posílení USD) rostl až nad 96%. V závěru měsíce jsme odprodali akcie v objemu cca 2,5% majetku, čímž poklesl podíl akcií na 93,5%, což je 1,5% pod neutrální hodnotou. Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.). Na konec příštího měsíce plánujeme větší rebalancování v důsledku změny složení TOP 100 globálních značek.