Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce prodělaly krátkou technickou korekci, iniciovanou komoditním sektorem. Meziměsíčně americké akcie (55% majetku fondu) opět překonaly jiné regiony, podpořeny slušným růstem jak ekonomiky, tak firemních zisků. Akcie z EU oproti americkým v prosinci zaostaly dalších pár procent (za celý rok 2014 přes 7%) v důsledku stagnace ekonomiky, nepříznivých dopadů geopolitické situace na východní Ukrajině/Rusku na evropské firmy a nově vlivem obav z vývoje politické situace v Řecku. Nejvíce poklesly akciové trhy z rozvíjejících se trhů (ve fondu zastoupeny minimálně) v souvislosti s propadem cen komodit a oslabování lokálních měn, se kterými mnohé centrální banky bojují zvyšováním úrokových sazeb, což se nepříznivě promítá do ekonomického růstu. Z pohledu sektorů nejvíce posílil cyklický spotřební sektor, profitující z rostoucí poptávky, podpořené poklesem cen ropy.
Hlavní operací bylo rebalancování portfolia tak, aby zohledňovalo nové složení TOP50 globálních značek, do něhož byly nově zařazeny tituly Axa, Alianz (evropské pojišťovny), Inditex (vlastník značky luxusního oblečení Zara). Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovosti v rámci sektoru, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.).