Generali Fond světových akcií

Úplný název: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,26%

320.47

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond světových akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu světových akcií?

  • Není třeba tvořit složitá akciová portfolia. Mix stabilních a perspektivních akcií se ukrývá v jednom fondu.

    Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je psokytnout potenciální výnos na úrovni klíčových akciových světových invexů s nižším rizikem než je investování do jednotlivých regionů či sektorů. 
  • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

    Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond světových akcií (dříve Fond globálních značek CZK)
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 7.4.2014
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 544550000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BKZGHM37
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

2,15 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 320,47 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,25 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,85 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,49 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 14,15 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,8 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,48 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.