Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2014

Akciovým trhům v březnu dominovaly události na Ukrajině. Obsazení Krymu a výsledek referenda vedly k propadům akciových trhů zejména v první polovině března. Na druhou stranu je dobré poznamenat, že propad byl výrazně silnější v případě Ruska, které během první poloviny měsíce propadlo o 16,5 %. Jde o bezmála dvojnásobný pokles než v případě středoevropského CECEEUR indexu (8,2 %). Naopak globální EM index ztratil za stejné období pouze 3 % a US akcie byly víceméně beze změny. Výrazně silnější propad středoevropských trhů lze podle nás vysvětlit geografickou blízkostí a výrazně silnější obchodní provázaností jednotlivých společností. Středoevropský CECEEUR index v březnu poklesl o 2,1 % v čele s Polskem (- 2,2 %). Polský trh stáhly dolů finanční a těžařské společnosti. Svou roli sehrálo i vyšší podíl ukrajinských společností listovaných v Polsku a potenciálně negativní dopad ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Podíl akcií ve fondu vzrostl na hodnotu 90 % NAV.