Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2012

Fond se zaměřuje na společnosti operující na realitním trhu, a to jak na nemovitostní společnosti s převahou dlouhodobých investic do realit, profitujících především z pronájmu a případného zhodnocení nemovitostí, tak i na developerské společnosti, které zhodnocují prostředky akcionářů především výstavbou a následným prodejem nemovitostí. V portfoliu budou zastoupeny též tzv. Real Estate Investment Trust (REIT), což jsou realitní investiční společnosti, které podléhají speciálnímu daňovému režimu a v porovnání s jinými cennými papíry vyplácejí relativně vysoké dividendy. Reginální zaměření fondu není jednoznačně určeno s tím, že fond se bude zaměřovat na regiony s největším růstovým potenciálem, přičemž i zde bude dodržována zásada diverzifikace. Doporučený investiční horizont je 5 - 7 let.