Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2012

Červnu dominovala další eskalace dluhové krize EU (zejména pak situace ve Španělsku a Řecku), příznivý výsledek voleb v Řecku a pozitivní závěry Summitu EU však přinesly dočasné uklidnění. Globální makroekonomická situace zaznamenala další mírné zhoršení. Přes vysokou volatilitu v průběhu měsíce většina rizikových i bezrizikových aktiv zakončila měsíc v kladných číslech. Korporátní dluhopisy s občasnými korekcemi rostly. Dobrý firemní fundament potvrdila agentura Moody’s svým očekáváním pouze 0,3% růstu globálních defaultních sazeb na konec 2012 na úroveň 3%, což je výrazně méně oproti 4,8% dlouhodobému průměru. Hlavní operací měsíce bylo přechodné zvýšení expozice v ruských korporátních dluhopisech s dlouhou durací během první poloviny měsíce s cílem participovat na utahování spreadů. Od druhé poloviny měsíce byl fond opět podvážen kvůli obavám z negativní reakce trhu na volby v Řecku nebo summit EU. Průměrná durace během měsíce poklesla z 2,2 na 2,1 a zainvestovanost z 89 na 87% NAV. Fond zůstává převážně (40% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší (31% NAV) portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy.