Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2012

Během minulého měsíce zaznamenala riziková aktiva korekci v důsledku kombinace obav ze Španělska, zhoršení makroekonomické situace jak v EU, tak v USA a dále pak obavy z výsledků voleb ve Francii a Řecku. Vliv negativních zpráv na korporátní dluhopisy byl nevýrazný a pouze přechodný zásluhou dobrého firemního fundamentu. Korekci na rizikových aktivech jsme využili k mírnému navýšení dluhopisů v portfoliu, což zahrnovalo tři skupiny operací: 1. předprodeje z kratších do delších emisí stejného emitenta (např. dluhopisy RSHB, Raspadskaya a Alfa Bank), 2. prodeje dluhopisů s nízkou výnosností a/nebo kratší splatností (např. ATF Bank, EDB, PKO Bank, Erste Bank, aj.), 3. nákupy dluhopisů s delší durací (např. Alrosa, OTP Bank, TNK-BP a Severstal). Průměrná durace tak vzrostla z 1,9 na 2,25 (což je průměr za poslední 4 roky) a zainvestovanost z 85% na 88% NAV. Fond zůstává převážně (47% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší část (30% NAV) portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře (10% NAV) i státní a municipální dluhopisy. Fond meziměsíčně vzrostl o 0,5% (od počátku roku + 6,3%).