Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2012

V březnu fond zaznamenal další růst (meziměsíčně +0,8%, YTD +5,7%) v důsledku pokračujícího optimismu na finančních trzích. Růst korporátních dluhopisů táhly zejména ruské dluhopisy neinvestičního ratingu a bankovní dluhopisy z USA a EU, zatímco CIS kvazistátní eurobondy delších splatností mírně korigovaly předchozí nárůst. Kreditní výnosové spready jsou aktuálně poměrně nízké a může nastat korekce např. v souvislosti s nepříznivými důsledky úsporných opatření na HDP periferie Eurozóny. Proto jsme přistoupili ke snížení rizika na portfoliu odprodejem dlouhých emisí (např. Alrosa/20 1,6% NAV, VEB/17 1,7% NAV, VIP/16 0,5% NAV, ING/16 1% NAV), takže zainvestovanost poklesla na 85% NAV a průměrná durace na 1,9 (což je dvouleté minimum). Fond zůstává převážně (42% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší část (28% NAV) portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní dluhopisy. Finanční situace firem je nadále dobrá, přes mírný nárůst globálních defaultních měr z 1,8% na 2,0%. Pro rok 2012 se očekává mírný nárůst defaultních měr, ovšem na úroveň výrazně nižší oproti dlouhodobým průměrům.