Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2012

Podobně jako většina rizikových aktiv zaznamenal v únoru fond další výrazný nárůst v důsledku pokračujícího optimismu na finančních trzích. Ruské korporátní dluhopisy byly navíc podpořeny posilujícím rublem za situace vysokých cen ropy následkem geopolitického napětí na Středním východě. Finanční situace firem je nadále dobrá, přes mírný nárůst globálních defaultních měr z 1,8% na 2,0%. Pro rok 2012 se očekává mírný nárůst defaultních měr, ovšem na úroveň výrazně nižší oproti dlouhodobým průměrům.
Aktivita na portfoliu byla poměrně vysoká, přičemž převažovaly nákupy (např. dluhopisy VEB/17, SBER/17, RSHB/17, EMIR/16) pro udržení zainvestovanosti okolo 90% v situaci oslabujícího dolaru, který ředil stávající pozice. Dále jsme realizovali krátkodobé ziskové obchody na dluhopisech GAZ/19 a TNEFT/18, které v průběhu měsíce dočasně poklesly v obavách ze změny daňového režimu ruských eurobondů. Fond zůstává převážně (48% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší (28% NAV) složku portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní dluhopisy.