Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2014

Hlavním vlivem na korporátní dluhopisy (zejména neinvestičního ratingu delších splatností, jejichž podíl je ve fondu výrazně omezený) byla korekce na akciových trzích v souvislosti se změnou politiky FEDu v první polovině měsíce a následné oživení v závěru měsíce. Ruské dluhopisy v průměru mírně rostly, profitujíce z mírného uklidnění geopolitického napění na východní Ukrajině. Globální defaultní sazby (indikátor finančního zdraví firem) v září poklesly o 0,1 na 2,1%, což je výrazně pod pětiletým průměrem 4,8%. Agentura Moody’s do konce roku očekává další pokles v EU na 1,5%, ale naopak růst v USA na 2,3%.
V minulém měsíci jsme využili mírného uvolnění geopolitického napětí na východní Ukrajině k navýšení expozice na ruské dluhopisy o 6% na 36% NAV. Kromě toho jsme využili krátkodobý plošný pokles korporátních dluhopisů v souvislosti s výprodejem na globálních akciových trzích k navýšení pozice v dluhopisech z EU (Erste/17, IPF/21, Croa/17) a Kazachstánu (Intergaz/17 a DBKAZ/15) v celkovém objemu 6% NAV. Celková zainvestovanost tak vzrostla z 84 na 95% NAV a průměrná durace vzrostla z 1,46 na 1,69 (což je však nadále výrazně pod dlouhodobým průměrem). Důvodem nízké durace je zejména omezení rizika růstu kreditních spreadů, ovšem také růstu bezrizikových sazeb v souvislosti se změnou politiky FEDu. Na příští měsíc plánujeme opětovné snížení podílu ruských dluhopisů.