Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2015


Korporátní dluhopisy napříč regiony byly v září převážně pod negativním vlivem akciových trhů, které v závěru měsíce výrazně poklesly. Z regionálních vlivů pokračoval tlak na pokles tureckých dluhopisů (13% NAV) kvůli obavám z výsledků listopadových parlamentních voleb a nepříznivý vliv devalvace kazašské měny na kazašské dluhopisy (21% NAV). Naproti tomu čínské dluhopisy (9% NAV) výrazně posílily, čemuž kromě tendence centrální banky k uvolňování měnové politiky přispělo i uklidnění na čínských akciových trzích. Posilovaly i ruské dluhopisy (34% NAV) spolu se stabilizací ceny ropy a příměří na východní Ukrajině. Výše uvedené vlivy se z větší části kompenzovaly a fond tak meziměsíčně poklesl o pouhých 0,15% a výnos od počátku roku činí 4,66%. V září jsme pokračovali v optimalizaci portfolia, což znamenalo zejména náhradu dluhopisů, jejichž výnosový potenciál s blížící se splatností poklesl delšími emisemi, případně jinými dluhopisy. Odprodali jsme tedy část pozice v dluhopisech Gazp/16, Dbkaz/15, Excrtu/16, IS Bank/16, Croa/17 a místo nich přikoupili dluhopisy Excru/19, Dbkaz/22, Kazagro/19. Pokračovali jsme v akumulaci dluhopisů čínské Geely (vlastník značky Volvo). Nejvýznamnější operací bylo navýšení podílu ruských dluhopisů z 32% na 34%, neboť nové příměří na východní Ukrajině platné od počátku měsíce je dodržováno a cena ropy se stabilizovala. Celková zainvestovanost poklesla o 1% na 96%, průměrná durace však vzrostla o 0,05 na 1,92.